aparaty słuchowe,sluchowe,sluch,badania,słuchu aparatami słuchowymi, aparatów słuchowych, aparatom słuchowym,niedosłuch,problemy ze słuchem aparatami słuchowymi, aparatów słuchowych, aparatom słuchowym,sluch,słuchem,słuchowi,słuchowe aparatami słuchowymi, aparatów słuchowych, aparatom słuchowym,aparat słuchowy aparatami słuchowymi, aparatów słuchowych, aparatom słuchowym,protetyka słuchu aparatami słuchowymi, aparatów słuchowych, aparatom słuchowym,badanie słuchu protetyka słuchu
aparaty słuchowe,badania słuchu,słuch, aparatami słuchowymi, aparatów słuchowych, aparatom słuchowym, protetyka słuchu,badanie słuchu,aparaty oticon,aparaty starkey,ośrodek diagnostyki słuchu,erfa,erfa aparaty słuchowe,badania słuchu,słuch,protetyka słuchu,badanie słuchu,aparaty oticon,aparaty starkey,ośrodek diagnostyki słuchu,erfa aparaty słuchowe,badania słuchu,słuch,protetyka słuchu,badanie słuchu,aparaty oticon,aparaty starkey,ośrodek diagnostyki słuchu,erfa aparaty słuchowe,badania słuchu,słuch,protetyka słuchu,badanie słuchu,aparaty oticon,aparaty starkey,ośrodek diagnostyki słuchu,erfa aparaty słuchowe,badania słuchu,słuch,protetyka słuchu,badanie słuchu,aparaty oticon,aparaty starkey,ośrodek diagnostyki słuchu,erfa aparaty słuchowe,badania słuchu,słuch,protetyka słuchu,badanie słuchu,aparaty oticon,aparaty starkey,ośrodek diagnostyki słuchu,erfa

ERFA sp.z o.o. Ośrodek Diagnostyki Słuchu

 
Informacje

Dlaczego słuch jest ważny?
Trzy kroki do poprawy słuchu
Hałas!!!
Czy słyszysz ?
Nadwrażliwość na dźwięki oraz szumy uszne

Czy słyszysz ?

Problem niedosłuchu dotyczy coraz większej liczby ludzi na całym świecie. Około 500 milionów osób ma trudności z rozumieniem mowy, selektywnym słyszeniem i komunikacją z otoczeniem.
Jakie są przyczyny niedosłuchu?
Do podstawowych przyczyn należy zaliczyć starzenie się zmysłu słuchu. Z wiekiem komórki słuchowe ucha wewnętrznego ulegają degradacji. Tracą przez to zdolność przekazywania bodźców akustycznych (zamienionych na elektryczne) do mózgu. Ocenia się, że proces ten prowadzący do starczego ubytku słuchu (łac. presbyacusis) ma swój początek między 30 - 40 rokiem życia i objawia się podwyższeniem progu słyszalności o 1 dB na rok. Tendencja ta nie dotyczy jednak całej populacji i w każdym wypadku ma indywidualny przebieg. Taki rodzaj ubytku słuchu nazywany jest odbiorczym (czuciowo - nerwowym).
Kolejnym czynnikiem upośledzającym fizjologię narządu słuchu mogą być patologie ucha środkowego. Układ ucha środkowego działa jak swego rodzaju wzmacniacz. Jeśli w jego pracy zachodzą nieprawidłowości tzn. jest on zbyt "słaby" pojawia się przewodzeniowy ubytek słuchu.
W czym na co dzień objawia się utrata zdolności percepcji dźwięków? Ludziom, których dotyczy ten powszechny problem wydaje się, że inni mówią ciszej niż kiedyś, nierzadko rozmowa telefoniczna sprawia im poważną trudność, często głośniej ustawiają telewizor lub radio, nie potrafią nadążyć za rozmową prowadzoną w grupie, gubią również ważne słowa lub zdania i proszą o powtórzenie ich, skarżą się, że słyszą ale nie rozumieją.
Jakie rozwiązania proponuje współczesna medycyna? Powszechnie stosowaną metodą korekcji wad słuchu jest protezowanie uszu aparatami słuchowymi. Obecnie stosuje się aparaty zauszne, wewnątrzuszne oraz "niewidoczne" wewnątrzkanałowe. Noszenie aparatów słuchowych hamuje proces deprywacji słuchu i ułatwia komunikację z otoczeniem. Aby zdiagnozować słuch należy wykonać badanie audiometryczne, służące wyznaczeniu progu słyszalności, na podstawie którego specjalista może ustalić konieczność protezowania słuchu lub skierować pacjenta na konsultację laryngologiczną.

ERFA sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Słuchu 05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Wilanowska 1   tel. (022) 754-04-60    tel./fax (022) 717 39 02